Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 324
(417 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 196.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jaroslav Zeman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 153/0 - Novela z. o odpadech

zatím není databáze PS

Hlasování č. 63 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 117  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.8.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.9.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.8.2014.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 27.8.2014 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 324/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.8.2014.

Svým usnesením č. 585, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.8.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2014.

Témata EUROVOC: kovový odpadkrádežnakládání s odpademneželezné rudyodpadrecyklace odpadutrestná činnost