Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 173
(1464 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 930/0 - Novela z. v souv. s přijetím rekodifikace soukromého práva

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 05.03.2013.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 05.03.2013.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12.06.2013 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12.06.2013 na 54. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.08.2013 na 57. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.08.2013.
  • Zákon Senátem schválen 12.09.2013.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 17.09.2013.

Hlasování č. 65 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.9.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.8.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2013 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 330, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2013.

Témata EUROVOC: občanské právoobčanský zákoníkpráva jednotlivcerodinné právosoukromé právovlastnictví