Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 58
(40 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavel Bém.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 2. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2011 jako tisk 260/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 260
Novela z. o návykových látkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 15. 2. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0260.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 15. 3. 2011 na 14. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 354). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 30, usnesení č. 354).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.3.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.4.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.3.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 6.4.2011 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 58/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.4.2011.

Svým usnesením č. 165, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 106/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2011.

Témata EUROVOC: drogová závislostobchodování s drogamiomamná látkapsychotropní látka