Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 48
(59 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 188/0 - Novela z - občanský zákoník

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 24.11.2010.
   Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 188/0 dne 26.11.2010.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 04.02.2011 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 04.02.2011 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.02.2011 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.02.2011.
  • Návrh zákona 16.03.2011 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.05.2011.

Hlasování č. 196 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 95  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 48/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 151, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2011.

Témata EUROVOC: bytová politikaobčanský zákoníkpronájem nemovitostivypovědění smlouvyúprava nájmů