Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 34
(34 kB)
Návrh zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Marek Šnajdr.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 207/0 - N.z. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv

zatím není databáze PS

Hlasování č. 62 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 3.3.2011.

Svým usnesením č. 126, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 76/2011.

Témata EUROVOC: cenová regulacefarmaceutický výrobekvšeobecné zdravotní pojištění