Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 312
(335 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Alena Palečková, senátor Milan Pešák, senátor Zdeněk Schwarz, senátor Radek Sušil, senátor Miloš Janeček, senátorka Alena Dernerová, senátorka Daniela Filipiová, senátor Jan Žaloudík, senátorka Soňa Paukrtová, senátor Přemysl Sobotka.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.3.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.6.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 11.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Petr Guziana, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2012 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 312/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 11.4.2012.

Svým usnesením č. 567, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 14.6.2012.

Svým usnesením č. 666, v hlasování č. 65 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 721/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 721
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 721/0 dne 21. 6. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0721.

Témata EUROVOC: pojišťovnavšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění