Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 259
(3594 kB)
Návrh občanského zákoníku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 362/0 - Vl.n.z. - občanský zákoník

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 25.05.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 362/0 dne 26.05.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25.10.2011 na 25. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25.10.2011 na 25. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.11.2011 na 30. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 03.01.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.02.2012.

Hlasování č. 86 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2012 usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 259/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 25.01.2012  jako 1. a 9. bod schůze.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012.

Témata EUROVOC: občanské právoobčanský zákoníksoukromé právozákoník