Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 246
(669 kB)
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2011

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.12.2011.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 9.12.2011.

Svým usnesením č. 455, v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.