Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 22
(199 kB)
Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Vacek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 131/0 - N.z. o Úřadu práce České republiky

zatím není databáze PS

Hlasování č. 232 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 127  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 27.1.2011.

Svým usnesením č. 109, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 28.1.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 73/2011.

Témata EUROVOC: boj proti nezaměstnanostinezaměstnanostpolitika zaměstnanostisociální politikazprostředkovatelna práce