Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 137
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Pavel Staněk.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 205/0 - Novela z. o rodině

zatím není databáze PS

Hlasování č. 297 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2011 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 137/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 258, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.7.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: ochrana dítěteprávo dozorurodinné právorozvod