Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 103
(70 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 256
Novela z. - zákoník práce - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 14. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 2. 2011 (usnesení č. 89). Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 353).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/2, který byl rozeslán 5. 5. 2011 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 517).

Hlasování č. 235 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 1.6.2011 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 103/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 217, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 6. 2011.

Témata EUROVOC: Evropská rada zaměstnancůkolektivní vyjednávánínadnárodní společnostpracovní právozaměstnaneczákoník práce