Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 84
(138 kB)
Návrh zákona o volném pohybu služeb
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 715
Vl. n. z. o volném pohybu služeb - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 23. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: Zdeněk Prosek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1005).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 715/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 715/2 (návrh doplňujícího usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 715/3, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 9:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 244, usnesení č. 1209).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.5.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2009 usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 17.6.2009.

Svým usnesením č. 202, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 204 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Témata EUROVOC: podnik služebposkytování služebprůmysl služebslužbyslužby obyvatelstvusvoboda obchodusvoboda poskytovat službysvoboda usazování