Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 43
(70 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 605/0 - Novela z. o dani z přidané hodnoty

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 11.09.2008.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 605/0 dne 12.09.2008.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.02.2009 na 48. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.02.2009 na 48. schůzi.
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20.02.2009 na 48. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20.02.2009 na 48. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 18.02.2009 na 48. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
     3. Čtení proběhlo 03.03.2009 na 50. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.03.2009.
  • Zákon Senátem schválen 26.03.2009.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.03.2009.

Hlasování č. 24 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.3.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.4.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2009 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 43/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 26.3.2009.

Svým usnesením č. 116, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 87/2009.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaň ze spotřebyharmonizace danípřibližování legislativy