Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 379
(58 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 145/0 - Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 14.10.2010.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 145/0 dne 14.10.2010.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 03.11.2010 na 7. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 03.11.2010 na 7. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.11.2010 na 7. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 11.11.2010.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 14.12.2010.

Hlasování č. 140 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který nepřijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 379/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 402/2010.

Témata EUROVOC: cena energieobnovitelné zdrojesolární energiestátní podporavýroba energie