Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 206
(389 kB)
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2009

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.12.2009.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2009.

Svým usnesením č. 382, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.