Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 360
(30 kB)
Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michal Hašek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2007 jako tisk 373/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 373
Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 373/0 dne 7. 12. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0373.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 3. 2008 na 28. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 18. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 697).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 373/3, který byl rozeslán 6. 6. 2008 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 2008 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 9, usnesení č. 945).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2008.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.12.2008.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2008.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Pavel Sušický, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2008 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 360/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 11.12.2008.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 485/2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Témata EUROVOC: nemocniční zařízenípřevod vlastnictvíúzemní samospráva