Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 231
Informace stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2005

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.1.2006.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.2.2006.

Svým usnesením č. 338, v hlasování č. 117 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0