Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 98
(181 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 299
Novela z. o soudech, soudcích, přísedících

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89660299/0 dne 25. 4. 2003.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2003.
  Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 34, usnesení č. 437).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.5.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.6.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2003 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 29.5.2003.

Svým usnesením č. 140, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 29.5.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2003 poslancům jako tisk 299/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2003 poslancům jako tisk 299/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 6. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 528).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2003.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 6. 2003.