Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 96
Návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.4.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 319.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.5.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2003 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 96/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 131, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: MakedonieNATOevropská obranná politikakompetence parlamentunadnárodní ozbrojené sílyotázka důvěryvládavládní programvojenská spoluprácevojska v zahraničíČeská republika