Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 95
(755 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Miloslav Výborný)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.6.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.5.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 28.5.2003 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 95/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 29.5.2003.

Svým usnesením č. 137, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 29.5.2003.

Svým usnesením č. 138, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.