Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 92
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Miroslav Opálka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 1. 2003 jako tisk 162/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 162
Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 162/0 dne 20. 12. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0162.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil . Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Záruba a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 274).

  Projednávání pokračovalo 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 274).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 162/3, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 168, usnesení č. 398).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Václav Roubíček, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 92/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 122, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Témata EUROVOC: místní orgány státní správynáklady na vzděláváníorganizace školstvípovinná školní docházkasprávní pravomocveřejné školství