Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 91
(27 kB)
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Antonín Macháček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 1. 2003 jako tisk 158/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 158
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 158/0 dne 19. 12. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0158P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 267).

  Projednávání pokračovalo 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 267).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 158/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 158/3, který byl rozeslán 11. 4. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 160, usnesení č. 397).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 91/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 121, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Témata EUROVOC: družstevní bankaemise cenných papírůfinanční pomocfinanční ztrátapojistné plněnízadluženost