Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 90
(22 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 84.

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michaela Šojdrová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 239
V. n. z. o navrácení nezákonně vyvezených kult. statků - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 239/0 dne 4. 3. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2003 (usnesení č. 101). Určil zpravodaje: Ing. František Strnad a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 373).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 37, usnesení č. 373).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Václav Roubíček, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 90/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Témata EUROVOC: kulturní dědictvíkulturní majeteknedovolený obchodobchod s uměnímochrana kulturního dědictví