Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 89
(28 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Radim Turek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 11. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 12. 2002 jako tisk 114/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 114
N. z. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 114/0 dne 12. 11. 2002. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0114.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 12. 2002 (usnesení č. 74). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 2., 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 335).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 114/2 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 114/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 114/4, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 396).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 89/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 120, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Témata EUROVOC: celní dluhcelní právodaň z příjmůplnění rozpočtupohledávkastátní rozpočetzáruka