Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 88
(54 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 54
Vl. n. z. o zeměměřických a katastrálních orgánech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 25. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 86).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 54/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 19. 2. 2003 na 10. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 35, usnesení č. 246).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 54/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 54/3, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 153, usnesení č. 395).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Rückl, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 127, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Témata EUROVOC: katastr nemovitostíregionální orgány státní správy