Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 87
(33 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 208
Vládní návrh ústavního zákona - Ústava

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 278).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 208/2, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 394).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 22.5.2003 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 29.5.2003.

Svým usnesením č. 139, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.5.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2003 poslancům jako tisk 208/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2003 poslancům jako tisk 208/4.


  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 10. 6. 2003 na 16. schůzi.Sněmovna projednávání přerušila (hlasování č. 478, usnesení č. 527).
  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 24. 6. 2003 na 18. schůzi.Sněmovna projednávání přerušila (hlasování č. 29, usnesení č. 533).
 • V
 • Dočasná komise pro otázky Ústavy České republiky projednala navíc návrh zákona a vydala 14. 11. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/5.
 • Dočasná komise pro otázky Ústavy České republiky vydal 14. 11. 2003 stanovisko doručené poslancům jako tisk 208/5.

O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 82).

Témata EUROVOC: cenyjmenování pracovníkůlegislativní procesparlamentní zasedánípropuštěníprávní systémsoudceústava