Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 86
(20 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavel Hojda.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2003 jako tisk 231/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 231
N. z. o podmín. provozu vozidel na pozem. komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 231/0 dne 20. 2. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0231P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2003 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Ing. Ludvík Hovorka a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 4. 2003 na 14. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 385).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 78, usnesení č. 385).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 86/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 119, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 23.5.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 193/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 5. 2003 poslancům jako tisk 231/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 5. 2003 poslancům jako tisk 231/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 6. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 477, usnesení č. 526).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 6. 2003.

Témata EUROVOC: dopravní předpisyjednostopé vozidlosilniční dopravastátní poznávací značkatechnická kontrola