Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 84
(32 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Pavel Dostál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 239
V. n. z. o navrácení nezákonně vyvezených kult. statků - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 239/0 dne 4. 3. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2003 (usnesení č. 101). Určil zpravodaje: Ing. František Strnad a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 373).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 37, usnesení č. 373).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.4.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 125, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Navazující senátní tisk č. 90.

Témata EUROVOC: kulturní dědictvíkulturní majeteknedovolený obchodobchod s uměnímochrana kulturního dědictví