Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 82
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2002

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Martin Dvořák, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 82/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 157, v hlasování č. 79 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.