Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 81
(42 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Milan Štěch, senátor Pavel Eybert, senátorka Zuzana Roithová, senátor Petr Smutný, senátor Jiří Brýdl.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.4.2003.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.6.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který nepřijal k tomuto tisku žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 81/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 25.6.2003.

Svým usnesením č. 144, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2003 jako tisk 377/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 377
Novela z. o obcích (obecní zřízení)

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 377/0 dne 2. 7. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0377.

Témata EUROVOC: městomístní orgány státní správyobec