Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 80
(176 kB)
Návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 197
Vládní návrh zákona o provádění referenda

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 197/0 dne 5. 2. 2003.
  Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0197.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 277).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 197/3, který byl rozeslán 8. 4. 2003 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 69, usnesení č. 381).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.4.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Edvard Outrata, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2003 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 80/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 106, v hlasování č. 92 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 107, v hlasování č. 92 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 18.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 114/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: přistoupení k Evropské uniireferendumsmlouva o přistoupení k Evropským společenstvímvoličské právočlenství v Evropské unii