Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 79
(4307 kB)
Souhrnná zpráva Veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.4.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 273.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.4.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2003 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 22.5.2003.

Svým usnesením č. 135, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: ombudsmanzpráva o činnosti