Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 77
Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. října 2002 do 31. prosince 2002

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.4.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 283.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.4.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Horák, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2003 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 130, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.