Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 76
(478 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Jiří Stodůlka.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.3.2003.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.4.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2003 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 76/9, č. 76/8.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 29.5.2003.

Svým usnesením č. 141, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 29.5.2003.

Svým usnesením č. 141, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 151, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 151, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Dne 2.7.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2003.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 387
Novela z. o jednacím řádu Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 4. 7. 2003.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 694).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 387/5, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 462, usnesení č. 940).

Navazující senátní tisk č. 310.

Témata EUROVOC: horní komorajednací řádjednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní dokumentprávní spolupráce