Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 72
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bukurešti dne 24. září 2002

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 72.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Vavroušek, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 72/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 110, v hlasování č. 95 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: bezpečnost při prácistavebnictvízdravotní inspekcezdraví na pracovištiúrazová prevence