Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 7
(21 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Karel Sehoř.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2002 jako tisk 91/1.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 91
Návrh zákona o silniční dopravě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 91/0 dne 17. 10. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0091P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 181).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 55 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 91/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 91/3, který byl rozeslán 5. 12. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 223).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.12.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.1.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.12.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 17.12.2002 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 7/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.12.2002.

Svým usnesením č. 34, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 19.12.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 577/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Témata EUROVOC: dopravcedopravní licencesilniční doprava