Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 69
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (číslo 132), sjednaná ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999

Navrhovatelem je ministr kultury Pavel Dostál.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 83.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Josef Pavlata, který přijal k tomuto tisku dne 14.5.2003 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 69/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.5.2003.

Svým usnesením č. 124, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Rada Evropydaň ze spotřebyevropská televizemotorové palivopřeshraniční tok dattelevizeČeská republika