Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 68
(74 kB)
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 33.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava, který přijal k tomuto tisku dne 9.4.2003 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 68/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 105, v hlasování č. 90 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Slovenskohranicemezinárodní trestní právosoudní spoluprácevydáníČeská republika