Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 67
(111 kB)
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 32.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Daniel Kroupa, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2003 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 104, v hlasování č. 89 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: státní občanstvíČeská republika