Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 64
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 136.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 9.4.2003 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 64/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 101, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská komisedolní komorafinanční dohodafinanční pomocpodpora zemědělstvípovodeňpředvstupní pomocrozvoj venkovastrukturální fondystálý výborČeská republika