Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 60
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108), který byl za Českou republiku podepsán ve Štrasburku 10. dubna 2002

Navrhovatelem je ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 27.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Zdeněk Bárta, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2003 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 60/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 97, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: informační systémochrana komunikacíochrana údajůosobní údajeplán financovánípočítačový systémusnesení parlamentuvojenský letounČeská republika