Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 6
(73 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Kocourek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2002 jako tisk 89/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 89
Návrh zákona o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89/0 dne 16. 10. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0089.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 169).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 89/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 89/3, který byl rozeslán 4. 12. 2002 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 221).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.1.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Alexandr Novák, který přijal k tomuto tisku dne 17.12.2002 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 6/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.12.2002.

Svým usnesením č. 30, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.12.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 575/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaň z příjmůdaňová úlevahumanitární pomocpovodeň