Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 58
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve Varšavě

Navrhovatelem je ministr dopravy Milan Šimonovský.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 16.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který přijal k tomuto tisku dne 9.4.2003 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 58/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 113, v hlasování č. 100 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Polskoinženýrské stavbypřeshraniční dopravavodní tokČeská republika