Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 57
(136 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 133
Vládní návrh puncovního zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 133/0 dne 15. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 166).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 133/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 133/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 349, usnesení č. 334).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který přijal k tomuto tisku dne 20.3.2003 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 57/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 3.4.2003.

Svým usnesením č. 78, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: drahý kovměřidla a měřicí zařízeníoznačení kvalityoznačení výrobkuprávo na obchodní značkuřízení jakosti průmyslových výrobků