Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 56
(159 kB)
Návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 62
Vládní návrh zákona o zoo - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Fejfar, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 56/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 3.4.2003.

Svým usnesením č. 76, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 62/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 62/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 281, usnesení č. 414).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 13. 5. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 62/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 62/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 28. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 320, usnesení č. 512).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2003.

Témata EUROVOC: chov zvířatchráněný druhochrana zvířatochrana živočišné říšepatentová licencestátní podporazoologieživočišná říše