Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 55
(252 kB)
Návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zemědělství Jaroslav Palas, ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 129
V. n. zák. o obchodu s reprod. mat. lesních dřevin - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 129/0 dne 15. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 188).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 129/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 129/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 308).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 20.3.2003 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 55/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 3.4.2003.

Svým usnesením č. 82, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 129/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 129/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 282, usnesení č. 415).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 5. 2003.

Témata EUROVOC: lesnická politikalesní certifikaceosivopěstování lesůrozvoj lesnictvíudržitelné lesní hospodářstvízalesňování