Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 53
(254 kB)
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 61
V. n. z. o Státním zemědělském intervenčním fondu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 26. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 85).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 61/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 61/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 287, usnesení č. 306).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který nepřijal k tomuto tisku dne 20.3.2003 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 2.4.2003.

Svým usnesením č. 75, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 128/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: agrární sektorintervenční nákupyintervenční orgánintervenční politikaministerská odpovědnostministerstvoslužební tajemstvístátní podporastátní zástupceveřejná funkcezemědělská kvótazemědělská politikazneužití pravomoci