Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 50
(854 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Marie Součková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 126
Vládní návrh zákona o léčivech - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Zuzana Roithová, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 50/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 2.4.2003.

Svým usnesením č. 72, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 129/2003.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: distribucefarmaceutická legislativafarmaceutický výrobekkolejové vozidlokontrola léčivlegislativní procesparlamentní zasedáníveterinární léčivý přípravekželezniční doprava