Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 49
(48 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 49
Vládní návrh zákona o Rejstříku trestů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 23. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 98).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 49/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 49/2, který byl rozeslán 19. 2. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 198, usnesení č. 300).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 2.4.2003.

Svým usnesením č. 65, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 126/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: evidence obyvatelstvainformační systémkomunikační systémochrana komunikacítrestní rejstřík