Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 48
(38 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 123
Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 123/0 dne 13. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 163).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 123/2, který byl rozeslán 21. 2. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 393, usnesení č. 345).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 48/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 2.4.2003.

Svým usnesením č. 71, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: sociální dávkysociální zabezpečenístátní podpora